ZAKORZENIENIE WARTOŚCI

Mówiąc o ontologicznym zakorzenieniu wartości w cechach prze­dmiotów ma się na uwadze związki pośrednie z warstwą zmysłowych danych empirycznych. Pojęcie wartości należy do grupy pojęć teo­retycznych a nie elementarnych. Pojęcie przedmiotu rozumie się w sensie obiektywno-społecznym, w powiązaniu z ludzką praxis. Jedynie tocząc spór z różnymi odmianami idealizmu obiektywnego i subiektywnego musimy ukazywać zdecydowanie genezę wartości z przedmiotów społecznych i gnoseologiczne związki z cechami tych przedmiotów. Skoro orzeczniki wartościujące konotują bezpośrednio, czy po­średnio określone cechy przedmiotów, a zdania wartościujące zwy­kle pełnią funkcję informacyjną o przedmiotach zewnętrznych (czę­sto z pozoru nie mających żadnych związków z warstwą zmysłowych danych empirycznych) i posiadają sens poznawczy, to można przy­puszczać, iż przysługuje im także wartość logiczna i mogą być prawdziwe lub fałszywe (Kmita ,1964; Vetulani 1966).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)