ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZMIENNYMI

Autorzy „Chłopa polskiego…” chcieli wyodrębnić – jak stwier­dza  Szacki – dwie zasadnicze zmienne procesu społecznego i sformułować ogólne założenia dotyczące ich stosunku wzajemnego (1981: 608). Założenia te były następujące: (1) zależność między tymi zmiennymi ma charakter przyczynowo-skutkowy; (2) istnieje określona relacja przyczyny i skutku w procesie społecznym: „Przy­czyną społecznego czy indywidualnego zjawiska nigdy nie jest in­ne społeczne czy indywidualne zjawisko, ale zawsze połączenie je­dnego i drugiego. W sprecyzowanym sformułowaniu: przyczyną war­tości czy postawy nigdy nie jest sama postawa czy sama wartość, ale zawsze połączenie postawy i wartości”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)