ZAREJESTROWANE ZJAWISKA

Zjawiska zarejestrowane w monografii lub ankiecie mają bowiem ważne znaczenie tylko w ramach wizji całościo­wej, która umie zadać im pytania i wyłuskać zawartą w nich ludz­ką treść” (ibid.). Ponadto dane, jako takie, same zależą także od świadomego lub nieświadomego sposobu widzenia badacza. Obraz ja­ki stwarzają wyniki badania, znaczenie przyznane różnym zjawis­kom jako koniecznym do uchwycenia – zależą od znaczenia, jakie przedstawiają te zagadnienia dla samego badacza. Często chodzi tu o czynniki ukryte, które z góry f iłszują wiele prac rzekomo obiektywnych. Poszczególne fakty, dane tworzą określone struktu­ry obejmujące czyn”ości intelektualne i ich wytwory, wartości mo­ralne i estetyczne oraz praktyczne działania, które te wartości mają, zrealizować.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)