ZASTOSOWANY SYSTEM

Stosując taki sys­tem do katdej dowolnej grupy zjawisk bądziemy w stanie utworzyć taki schemat, w którym każde zjawisko tej grupy, rozpatrywane z punktu widzenia odnośnych stosunków będzie jednoznacznie okre­ślone w związku z innymi zjawiskami tej samej grupy za pomocą skończonej ilości sądów. Przy czym wyodrębnione stosunki powinny być rzeczywiste (ibid.: 15-16). Znaniecki uważa, że pozytywny charakter wiedzy pozwala na to, aby rzeczywistość była ujęta ra­cjonalnie w każdym momencie, pod warunkiem, że myśl badawcza nie zasklepi się w przyjętych kategoriach i systemach. Myśl badawcza będąc funkcją ludzkiej świadomości, musi w każdym momencie racjo nalnie ujmować tę rzeczywistość, modyfikując przeżyte formy, gdy doprowadzają do irracjonalności, a musi dlatego, że rozwój jest jej istnieniem.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)