ZDECYDOWANY RZECZNIK RACJONALIZMU

Występuje jako zdecydowany rzecznik ra­cjonalizmu, stwierdzając, że „cała rzeczywistość jest zasadniczo racjonalna, że wszystko, co tylko może się stać przedmiotem myś­li ludzkiej, świat rzeczy i świat wartości, przyrpda, życie psy­chiczne osobnika, życie społeczne we wszystkich jego przejawach, fakty moralne, estetyczne, religijne (zarówno ze względu na swe psychologiczne podłoże jako też ze względu na swą obiektywną treść)  słowem wszystko co jest, lub po prostu wszystko może być racjonalnie ujęte” (Znaniecki 1910: 15). Odpowiadając na py­tanie, co to znaczy, że rzeczywistość może być ujęta racjonalnie Znaniecki stwierdza, że nie ma takich stosunków pomiędzy zjawis­kami, które by się wyodrębnić nie dały a wyodrębnione stosunki muszą dać się ująć w ogólny system pojęciowy.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)