ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWANIA

Ludzkość posiadła zdolność dostosowywania swych warunków środowiskowych do swych genów oraz swych genów do środowiska. Zdolność ta wyrosła z nowe­go kompleksy przystosowawczych przekazywanych poza genami, /kultury” Dobzhansky 1979: 129). Kultura prowadzi też do od­kryć naukowych, przekazywanych następnym pokoleniom nie przez , lecz drogą kształcenia i uczenia się. Zdolności twórcze czło­wieka, możliwości zmiany zawodu, stylu życia, przekonań, ideałów, nie mają biologicznego odpowiednika takich zmian, a interpretacja wartości jako narzędzia realizacji „przeznaczenia” jest dale ce nienaukowa (Dobzhansky 1959: 82).Ustaliwszy, że aksjologiczne stanowiska obiektywizmu ideali­stycznego i naturalizmu okazują niewielką przydatność dla zadań nauk społecznych, należy rozważyć z kolei umiarkowany obiekty – wizm (bądź relacjonizm) i stanowisko subiektywistyczne.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)