ZESPALAJĄCY ZWIĄZEK

„Dopiero w związku zespala­jącym pojedyncze fakty życia jako momenty historycznego rozwoju w całość możliwe jest poznanie faktów jako poznanie rzeczywistoś­ci. Poznanie to wychodzi od dopiero co scharakteryzowanych, pro­stych, czystych (w świecie kapitalistycznym), bezpośrednich, na­turalnych Określeń, aby od nich dojść do poznania konkretnej ca­łości jako myślowego odtworzenia rzeczywistości. Ta konkretna ca­łość nie jest dana myśli nigdy bezpośrednio. Konkretne jest kon­kretnym – powiada Marks – ponieważ jest połączeniem wielu okreś­leń, a więc jednością różnorodności. Idealizm ulega tu złudzeniu polegającemu na pomieszaniu tego myślowego procesu reprodukcji rzeczywistości z procesem, wytwarzania rzeczywistości samej (Lukaes 1923 w: Kuderowicz 1983, t.l: 119).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)