ZJAWISKO ZMIENNOŚCI

Oceny nie zawsze jednak przyjmowane są w spo­sób zasadny, w czym można upatrywać przyczynę zmienności ocenia­nia zależnie od podmiotu,- co stanowi podstawowy argument subiek­tywizmu aksjologicznego. „Zjawiska zmienności oceniania – stwier­dza T. Pawłowski – na które powołują się subiektywiści, stanowią w istocie argument o nader wątpliwej wartości. Sądzę, iż zmienność ta jest pozorna, ponieważ powoduje ją różnorodność warunków, w jakich ma miejsce percepcja i ocena przedmiotów pięknych” (1977:331). Autor wysuwa postulat ujednolicenia warunków oceny przedmiotów. Zgodnie z nim dwie oceny tego samego przedmiotu są porównywalne tylko wtedy, gdy akty percepcji, na podstawie któ – rych zostały wydane, odbywały się w warunkach jednolitych ze względu na czynniki mające wpływ na ocenę.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)