ZŁUDNE PRZEKONANIE

Złudne jest przekonanie, że owe specyficzne punkty widzenia, kryteria istotności wyboru prze­dmiotu badań mogą zostać zaczerpnięte z samego materiału; jak wskazuje Weber jest to naiwne samozłudzenie uczonego specjalisty, „którego uwadze uchodzi fakt, że już przedtem, dzięki owym ideom’ wartości, które nieświadomie (ukierunkowują) jego podejście do materiału, spośród absolutnej nieskończoności wydobył on tylko tę maleńką cząstkę, na której zbadaniu mu zależy” (1985a: 73). I dalsze, bardzo zdecydowane stwierdzenie „… bez idei wartości, którym hołduje badacz, nie byłoby zasady wyboru materiału i sen­sownego poznania tego, co jednostkowe w rzeczywistości, i podob­nie jak bez przekonania badacza o znaczeniu jakichś treści kul­turowych wszelka praca nad poznaniem jednostkowej rzeczywistości jest po prostu bezsensowna, albo też kierunek jego osobistych przekonań, sposób przełamywania się wartości w zwierciadle jego duszy nada jego pracy kierunek.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)