ZNACZENIE NADAWANE POJĘCIU WARTOŚCI

Również Borzym stwierdza, że nie wiemy do końca, jaką treść wkładał Znaniecki w kluczowe pojęcie „wartości”; nas­tępnie formułuje szereg pytań pod adresem koncepcji Znanieckiego. Pytania te dotyczą między innymi następujących problemów: a) jeś­li wartości nie mają charakteru absolutnego, ani świadomościowe­go, to czy są wartościami ze względu na podmiot, czy bez względu na podmiot?; b) czy mają swoją moc oddziaływania, gdy się tworzą, w akcie twórczości, czy gdy zostały już wytworzone(zobiektywizo- wane)?;c) czy wartości są dane bezpośrednio, czy nie – czy okre­śla się je poprzez relacje, czy też nie? (Borzym 1976: 112).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)