ZWIĄZEK WARTOŚCI Z PRZEDMIOTEM

Wartości są wprawdzie związane z przedmiotem, nie są jednak – jak zauważa B. Dziemidok – „po prostu cechami przedmiotu, są one w swoisty sposób nadbudowane na cechach (jakościach) przedmiotu jako jego określone polifoniczno-syntetyczne kwalifikacje” (1972: 52). R. Ingarden .zdecydowanie odrzuca także subiektywistyczną inter pretację wartości, jako sprpwadzalnych do przeżyć i postaw pod­miotu. Analizy dotyczą tutaj głównie wartości estetycznych, gdzie R. Ingarden stara się wykazać, że piękno obrazu „jest jedno i to samo i stale temu obrazowi przysługuje bez względu na to, kiedy i ile osób ten obraz ogląda i ile razy to czyni. Niezaleznie więc od tego, jak trudną rzeczą może być zdanie sprawy z jakości tego piękna, jest ono w każdym razie czymś innym niż przeżycia lub po­stawa obserwatora” .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)