ZWIĄZKI POJĘĆ

Związki pojęć z odpowiadającymi im terminami mają charakter pewnych konwencji terminologicznych, jednakże dalekich od dowol­ności. Dowolność ta jest ograniczona w nauce rygorami formalnymi, które określają właściwe sposoby definiowania pojęć naukowych. Wprawdzie określenie tego, co jest treścią jakiejś nazwy zawiera zawsze relatywizację do pewnego języka, niemniej konwencje termi­nologiczne służą określeniu znaczeń terminów potrzebnych nauce na określonym etapie jej rozwoju. Głównym zadaniem pojęć języka danej nauki jest określenie interesujących ją przedmiotów oraz ich własności (aspektów), co umożliwia formułowanie twierdzeń o tych własnościach czy zdarzeniach, którym te przedmioty podlega­ją.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)